Chùa Viên Quang
Tübingen, Đức Quốc


 


Tin Cập Nhật

22.08.2017, 10:00

Tang Lễ Trưởng Lão HT Thích Minh Tuyền

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Ni Trưởng, Chư Đại Đức Tăng Ni, Cùng quý đồng hương và chư Thiện nam -Tín nữ Phật tử, Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn...   mehr


05.08.2017, 10:00

Khởi Công Tu Sửa Chùa Tam Bảo

Ngày 05.08.2017 tại chùa Tam Bảo mới - Knoll Str.17/2, 72072 Tübingen-Bühl đã khởi công tu sửa, tháo gỡ trần của tầng hai (chánh điện sau này) và tất cả các vách tường của các tầng nhà. Phật Tử quy tụ về công...   mehr


04.07.2017, 19:00

Đọc Khảo Luận “Đường về núi cũ chùa xưa”

Cầm quyển sách Khảo Luận dày 370 trang của Hòa Thượng Thích Phước An viết trong nhiều năm tại Việt Nam, và tháng 11 năm 2016 vừa rồi nhà Xuất Bản Hồng Đức đã cho in ấn phát hành. Sách do Đạo hữu Nguyên Trí...   mehr


10.06.2017, 19:00

Văn Nghệ Lạc Quyên Cúng Dường Chùa Mới

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính bạch Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Kính bạch Sư bà và Sư cô Niệm Phật Đường Tam Bảo Reutlingen, Kính thưa toàn...   mehr


04.06.2017, 10:00

Tường Trình Lễ Phật Đản tại Chùa Tam Bảo

Ngày 4 tháng 6 thời tiết thật sự đã vào hè. Khí hậu ấm áp hầu như trên cả nước Đức. Cây xanh đã đâm chồi nảy lộc từ lâu nay, gặp không khí tươi mát đã vươn lên như ngày có hội. Cứ mỗi năm, mỗi Chùa, mỗi Tịnh...   mehr


<< neuere