Chùa Viên Quang
Tübingen, Đức Quốc

Phật Pháp

Tâm Kinh


Kinh Sách

Những Mẫu Chuyện Phật Pháp

19.08.2018, 08:32

Trong Tâm Có Phật, Làm Cũng Không Mệt

Vị Tăng đó là người thanh niên vào năm 1992 được cậu đưa đi đến chùa Lai Phật xin lão Hòa thượng Hải Hiền máy niệm Phật, đến năm 2010, dưới sự dẫn dắt của Pháp sư Ấn Chí đã đi vào cửa Phật. Có một lần lão Hòa...   mehr


14.03.2018, 10:00

Việc Thiện Nhỏ Nhưng Có Quả Phước Lớn

Câu chuyện này được kể lại khi Phật ở Kỳ Viên, liên quan đến Tôn giả Ðại Mục-liên. Một hôm, Tôn giả Mục-liên đi dạo nơi cung trời, thấy một vị trời có thần lực rất lớn đang đứng trước cung điện của mình. Thiên...   mehr