Chùa Viên Quang
Tübingen, Đức Quốc

Chương Trình Sinh Hoạt

 

Lịch Tu Tập


Trước tình hình lây lan của dịch bệnh Corona-Virus, Chùa tạm ngưng mọi sinh hoạt định kỳ.