Chùa Viên Quang
Tübingen, Đức Quốc


 


Tin Cập Nhật


Zurück zur Übersicht

04.10.2020

Chuyển Sang Chùa Mới

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính thưa quí Phật Tử cùng quí đồng hương,

Trải qua một thời gian dài hơn 19 năm sinh hoạt tại NPĐ Tam Bảo- Reutlingen thì cuối tháng 10.2020 là hết hợp đồng mướn nhà với Dr. Rall, vì vậy ngày 03.10.2020 chúng tôi cùng một số Phật tử sẽ tập trung về dọn dẹp và chuyển sang chùa mới (tuy phòng ốc chưa được hoàn thiện). Thời gian còn lại sẽ sơn quét và sửa lại nhà để bàn giao cho chủ nhà.

Địa chỉ chùa mới:
KnollStr.17/2, 72072 Tübingen

Số điện thoại chùa tạm thời chưa có nên quí vị có thể liên lạc qua Email hoặc số điện thoại Handy của chúng tôi: 0176/43834034. Kính chúc quí vị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, vượt qua chướng duyên, chướng nạn trong mùa Covid này và cát tường như nguyện.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trụ trì chùa Viên Quang
TKN Thích Nữ Hạnh TrangZurück zur Übersicht