Chùa Viên Quang
Tübingen, Đức Quốc


 


Tin Cập Nhật


Zurück zur Übersicht

07.02.2018

Tiệc Vui Xuân & Gây Quỹ Sửa Chữa Chùa Tam Bảo

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa quí Phật Tử cùng quí đồng hương,

Vào ngày 03.02.2018, một số anh chị Phật Tử như anh chị Hòa + Lê, anh chị Hùng + Bích và anh chị Hùng + Thúy đã phát tâm mướn hội trường và tổ chức đêm Hội Vui Xuân cũng nhằm gây quỹ cúng dường sửa chữa cơ sở mới chùa Tam Bảo tại Tübingen sắp tới.

Hôm nay ngày 04.02.2018 chúng tôi có nhận số tịnh tài 6.520,00€ từ Ban Tổ Chức, số tiền này có được qua sự phát tâm cúng dường tịnh tài và ủng hộ quầy phát hành các loại bánh, nước uống đủ loại và những món thức ăn chay mặn đậm đà thuần túy Việt Nam của quí Phật Tử, quí đồng hương gần cũng như xa.

Xin thay mặt chùa Tam Bảo, chúng tôi thành tâm cảm niệm công đức của quí vị, đặc biệt những anh chị trong Ban Tổ Chức và các ban như MC, múa lân, ghi hình ảnh, ẩm thực,phát hành, vận chuyển ... đã bỏ không ít thời gian và công sức để đóng góp cho mục đích Gây Quỹ được thành tựu viên mãn. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ quí vị cùng gia quyến một năm mới vạn sự cát tường như ý.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Thay mặt chùa Tam Bảo,
TKN Thích Nữ Hạnh Trang

 DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TỊNH TÀI


Zurück zur Übersicht