Chùa Viên Quang
Tübingen, Đức Quốc

Phật Pháp


Kinh Sách
 


Thuyết Pháp


Zurück zur Übersicht

14.06.2020

Thế Giới Quan Phật Giáo và Khổ Đế

HT Thích Nhất Chân thuyết tại Chùa Quan Âm, Montreal 10/2018.

(1.) Khổ Đế Phần 1

(2.) Khổ Đế Phần 2Zurück zur ÜbersichtNhững Mẫu Chuyện Phật Pháp

19.04.2020, 15:00

Chuyện Con Chim Cút

Câu chuyện này, khi ở tại Vườn Cây bàng gần Ca-tỳ-la-vệ, bậc Ðạo Sư đã kể về việc tranh cãi nhau vì cái gối. Câu chuyện sẽ được trình bày trong Tiền thân Kunala. Lúc bấy giờ, bậc Ðạo Sư bảo các bà con: - Này...   mehr


01.02.2020, 19:00

Tích Người Sanh Làm Nữ Dạ Xoa

Tương truyền rằng: Thưở ấy có một công tử thiếu niên, khi cha mới qua đời, một tay cậu chăm lo phụng dưỡng từ thân vừa phải đảm đang coi sóc mọi việc trong nhà, ngoài ruộng. Bà mẹ thấy con đơn chiếc, mới bảo...   mehr


19.08.2018, 08:32

Trong Tâm Có Phật, Làm Cũng Không Mệt

Vị Tăng đó là người thanh niên vào năm 1992 được cậu đưa đi đến chùa Lai Phật xin lão Hòa thượng Hải Hiền máy niệm Phật, đến năm 2010, dưới sự dẫn dắt của Pháp sư Ấn Chí đã đi vào cửa Phật. Có một lần lão Hòa...   mehr


14.03.2018, 10:00

Việc Thiện Nhỏ Nhưng Có Quả Phước Lớn

Câu chuyện này được kể lại khi Phật ở Kỳ Viên, liên quan đến Tôn giả Ðại Mục-liên. Một hôm, Tôn giả Mục-liên đi dạo nơi cung trời, thấy một vị trời có thần lực rất lớn đang đứng trước cung điện của mình. Thiên...   mehr