Kinh Quán Vô Lượng ThọKinh Quán Vô Lượng Thọ (Việt Dịch: Thích Thiền Tâm; Anh Ngữ: Hisao Inagaki)